MR uyumlu minyatür kablosuz kalp pilleri

MR uyumlu minyatür kablosuz kalp pilleri

Kalp pilli takılması sıklıkla kalbinde ciddi yavaşlama olan hastalara uygulanan ve günümüzde kardiyolojide en sık başvurulan işlemlerdendir. Klasik kalp pilleri, batarya ve kalp içine yerleştirilen 1 ya da 2 kablodan oluşan sistemlerdir. İşlem köprücük kemiği altından yapılan bir kesi ile kabloların kalbe ilerletilmesi, bataryanın kablolara bağlanması ve bataryanın cilt altında yerleştirilip, üstünün dikişler ile kapatılmasından ibarettir. Günümüzde pil işlemlerinde karşılaşılan en önemli problemler, takılma esnasında akciğer delinmesi, kanama, enfeksiyon, kalpte delinme ve sık karşılaşılan pil kablolarında aşınma ve kırılmalardır.

Yakın zamanlı geliştirilen, dünyada yeni uygulanmaya başlayıp ülkemizde henüz çok az sayıda uygulanan MR uyumlu minyatür kablosuz kalp pilleri, küçük boyutları, kalbe direkt kasık yolu ile yerleştirildiğinden kablosuz olmaları ve hastaların bu pil ile MR gibi normalde kalp pili hastalarına yasak olan işlemlere girebilmeleri nedeniyle kardiyolojide ciddi bir devrim olarak görülmektedir. Gelişen teknolojiler sayesinde pil boyutun ileri derecede küçülmesi pil ömründe azalmaya neden olmamakta ve bataryası büyük kablolu kalp pilleri ile benzer pil ömrü vaat etmektedir.

Yeni kablosuz minyatür piller, eski sistemlerden farklı olarak kasıktan yerleştirilmekte, küçük batarya direkt kalbin sağ karıncığının uç bölgesine yerleştirilip sabitlenmektedir. Farklı takılma tekniği ve kablosuz olması nedeniyle girişim komplikasyonlarında anlamlı azalmaya neden olmaktadır. Kasıktan girilerek yapıldığından, eski teknikte ortaya çıkan göğüsteki yara izi olmamakta ve eski sistemlerde hastanın eliyle hissedebildiği cilt altında yerleştirilen batarya da olmadığından hasta bir süre sonra pil taşıdığını neredeyse unutabilmekte ve kişiler hastalık psikolojisinden uzaklaşabilmektedir.

FDA onaylı olan bu yeni sistem henüz tüm hasta gruplarında rutin uygulanmamaktadır. Özellikle ileri yaşlı (70 yaş üstü), kalbinde ciddi yavaşlama olup sadece kalbin karıncığından uyarı ihtiyacı olan hastalara önerilmektedir. İlerleyen yıllarda bu cihazın tüm kalp pili hastalarında rutin olarak uygulanacağı tahmin edilmektedir. İşlem sadece bu konuda özel eğitim görmüş sertifikalı kardiyologlar ve girişimsel kardiyak elektrofizyoloji uzmanları tarafından uygulanabilmektedir.

Leave a Comment